EDW
Z działalności kapelanów
Ślubowanie nowych funkcjonariuszy w Śląskim Oddziale Straży Granicznej
03.01.2018
3 stycznia w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach, gdzie obecnie swą siedzibę mają władze województwa śląskiego, nowo przyjęci funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubowanie, w obecności Wicewojewody Śląskiego Mariusza Trepki, Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW Magdaleny Szewczuk – Szturc, Dyrektora Biura Administracyjnego ŚUW Doroty Drdzeń, Dyrektora Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Haliny Biedy oraz kadry kierowniczej Oddziału i rodzin odebrał płk SG Adam Jopek Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Komendant ŚlOSG przywitał nowych funkcjonariuszy w szeregach Straży Granicznej, podkreślił znaczenie słów roty ślubowania i życzył wszystkim nowo przyjętym funkcjonariuszom zadowolenia z pełnienia służby. Błogosławieństwa ślubującym funkcjonariuszom udzielił Dziekan Ewangelicki SG płk SG Kornel Undas oraz kapelan KaOSG ks. szer. SG Robert Młynarczyk.


Przyjęci w szeregi Straży Granicznej funkcjonariusze, ośmiu mężczyzn i pięć kobiet, musieli przejść proces postępowania kwalifikacyjnego, składający się z: testów z wiedzy ogólnej, znajomości języka obcego, sprawności fizycznej, psychologicznych oraz z badania na wariografie i rozmowy kwalifikacyjnej. Za kilka dni pojadą oni do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po powrocie będą pełnić służbę w placówkach Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, Katowicach - Pyrzowicach, Bielsku - Białej i Opolu.

Źródło: slaski.strazgraniczna.pl