EDW
Z działalności kapelanów
Spotkanie wigilijne Garnizonu Białystok
18.12.2017
18 grudnia obyło się doroczne spotkanie wigilijne Garnizonu Białystok. W Klubie 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku tradycyjnie zgromadzili się żołnierze i pracownicy RON Garnizonu Białystok.W Wigilii uczestniczyli dowódcy, komendanci ,szefowie i kierownicy jednostek i instytucji wojskowych garnizonu oraz przedstawiciele władz miasta i województwa. Organizatorem spotkania byli Dowódca Garnizonu – Dowódca 18. Pułku Rozpoznawczego, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku oraz Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Spotkanie rozpoczął Dowódca Garnizonu płk Marcin FRĄCZEK , który następnie oddał głos Wojewodzie podlaskiemu Panu Bogdanowi PASZKOWSKIEMU. Życzenia świąteczne zgromadzonym złożyli również Marszałek Województwa podlaskiego Pan Jerzy LESZCZYŃSKI oraz w imieniu Komendanta 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego szef logistyki mjr Jarosław GRYGORUK. Modlitwa kapelanów garnizonu wprowadziła zabranych w świąteczny nastrój który uświetnił występ chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Składanie życzeń, śpiewanie kolęd oraz łamanie się opłatkiem i spożywanie potraw wigilijnych, dopełniło świąteczną atmosferę spotkania.


Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Reprezentował ks. mjr Tomasz Wigłasz