EDW
Z działalności kapelanów
Spotkania opłatkowe Straży Granicznej
22.12.2017
W grudniu Straż Graniczna organizowała spotkania wigilijne
W czasie adwentu odbyły się spotkania opłatkowe w placówkach Straży Granicznej. Uroczyste przyjęcia miały miejsce w Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie oraz w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Była to okazja do przekazania corocznych życzeń w imieniu Ewangelickiego Dziekana SG oraz Ewangelickiego Biskupa Wojskowego. W niniejszych spotkaniach wziął udział kapelan ewangelicki SG ks. kpt. SG Marcin Pysz


Zdjęcia: www.wm.strazgraniczna.pl