EDW
Z działalności kapelanów
Promocja na pierwszy stopień oficerski
11.08.2017
W czwartek, 10 sierpnia br., na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość mianowania 165 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na stopień podporucznika.


Aktu promowania 165 absolwentów dokonali zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: gen. broni Michał Sikora i gen. brygady Jan Dziedzic.


Po promocji minister obrony narodowej w asyście dwóch nowo promowanych oficerów, złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.


W uroczystości uczestniczył ks. bp. płk Mirosław Wola.

Zdjęcia: mjr Robert Siemaszko/CO MON