EDW
Z działalności kapelanów
Święto Policji w Pile
26.07.2017
W dniach 25-26 lipca br. w Szkole Policji w Pile odbyły się uroczystości związane z obchodami 98. rocznicy powstania polskiej Policji.


W uroczystej zbiórce, która odbyła się pod honorowym patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.EDW reprezentował ks. kpt. Tomasz Wola.

Zdjęcia: WłoCh