EDW
Z działalności kapelanów
Nowa siedziba Centralnego Biura Śledczego Policji
25.07.2017
W poniedziałek, 24 lipca br., w święto Policji, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Zdzikot otworzył nową siedzibę Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas uroczystej zbiórki Komendant CBŚP insp. Kamil Bracha odebrał z rąk Wiceministra klucz do nowej siedziby CBŚP; wręczono także odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystości uczestniczyli również Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami nadinsp. Heleną Michalak i nadinsp. Andrzejem Szymczykiem oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Straży Granicznej.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe reprezentował ks. ppłk Wiesław Żydel.

 Zdjęcia: cbsp.policja.pl